L’Ajuntament d’Ontinyent ha obert el termini per sol·licitar subvencions al lloguer de naus industrials i locals comercials, per tal d’afavorir l’activitat econòmica a la ciutat.Es tracta d’unes aportacions incloses al Pla “Reactiva Ontinyent 2015” posat en marxa pel Govern d’Ontinyent amb el qual, explicaven, “aprofitem part dels estalvis generats per la bona gestió econòmica realitzada per dedicar-los a objectius que ens van marcar com a primordials, en aquest cas l’impuls de la ciutat com a generadora de feina”.

Es tracta del tercer any consecutiu al qual es posen en marxa estes ajudes al marc d’un pla, “Reactiva Ontinyent” que també inclou altres mesures com la dotació de crèdits amb condicions avantatjoses i sense avals a les empreses. Segons consta a la convocatòria per a la concessió de les ajudes a l’arrendament de locals i naus, podran sol·licitar estes ajudes les persones físiques o jurídiques que inicien una activitat empresarial que haurà d’estar ubicada en els polígons industrials o en els carrers Maians, Josep Melcior Gomis, Plaça Sant Domingo i Alcalde Paco Montés, zones on es vol reactivar l’activitat comercial, complint algunes condicions com que el contracte d’arrendament siga almenys de 12 mesos o que l’inici de l’activitat en el local es produïsca en 2015.

La quantia de l’ajuda podrà arribar fins el 50% del cost mensual de l’arrendament del local comercial o nau industrial on vaja a desenvolupar-se l’activitat empresarial, IVA inclòs, amb una quantia màxima de 150 euros mensuals per als locals, i de 300 euros mensuals per a les naus industrials, amb un màxim de 900 euros per beneficiari en cas de locals, i de 1.800 euros en cas de naus industrials.

Les bases d’estes ajudes van ser aprovades pel plenari el 27 de febrer de 2014, es van publicar al BOP el 21 de maig d’eixe any, modificant-se les bases d’acord a la publicació del BOP del 24 d’octubre. D’acord amb estes bases, el passat 23 de març entrava en vigor la convocatòria corresponent a 2015, que es perllongarà fins al 30 de novembre d’enguany. Les sol·licituds de subvenció es poden presentaran en eixe termini al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Ontinyent, podent accedir-se a la instància de sol·licitud i el model de memòria descriptiva tant a les oficines de l’Ajuntament com a través de la pròpia web municipal.