Ajuntament d'Ontinyent::Galeria empresarial de la Província de València

Mostrant els resultats de 111 a 120 de 122

20-04-2012 ONTINYENT CREA UN “VIVER DE COMERÇOS" AL CENTRE COMERCIAL EL TELER PER AFAVORIR ALS EMPRENEDORS

Obrir un comerç a Ontinyent és més fàcil que mai després que l’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, i el gerent del Centre Comercial El Teler, Teo Jordà, hagen signat aquest matí un acord per crear un “Viver de Comerços” que posa una sèrie d’importants avantatges a l’abast dels emprenedors. “Aquest acord permet des de hui mateix disposar d’unes condicions molt avantatjoses per obrir un negoci, com ara lloguers a partir de 300 euros o la possibilitat de comptar amb un estudi de viabilitat i un servei de tutelatge gratuïts”explicava Jorge Rodríguez, serveis estos que s’oferiran a través del departament municipal de Promoció Econòmica i la gerència del Centre Comercial.

El primer edil recordava que a tot açò cal afegir que les ordenances municipals aprovades a la tardor els comerços permeten accedir a la llicència d’apertura de comerços (que costa un mínim de 550 euros) de manera totalment gratuïta, llicència que a més es pot obtenir de manera immediata gràcies a la posada en marxa en gener de la “Declaració Responsable”. “En conjunt tot açò ens permet parlar d’una important aposta per reforçar l’activitat econòmica a la ciutat, que és un dels objectius que es va marcar el Govern d’Ontinyent des del primer dia”, destaca Jorge Rodríguez. Segons explicava l’alcalde, el cost d’aquestos locals gràcies al conveni serà d’entre 300 i 700 euros, uns preus que al preu de mercat podrien rondar els 3.000 euros, el que suposa “un estalvi molt important”.

 

El Gerent del Centre Comercial El Teler, Teo Jordà, detallava que els locals que es posen a disposició dels emprenedors seran “tots aquells que estiguen buits en cada moment”, sent especialment atractives les condicions de 6 d’estos locals que ja estan fins i tot acondicionats, i que tenen entre 25 i 200 metres quadrats. Per a Jordà, aquest acord “suposa un important reforç per al comerç en Ontinyent”,afegint que des del Centre Comercial “pensem que devem aportar el nostra granet d’arena i ajudar també als emprenedors perquè Ontinyent tinga un teixit comercial amb futur”, apuntava.

 

El conveni, a més a més, contempla la posada a disposició de l’Ajuntament d’un local de 50 metres per a usos municipals, segons explicava ell regidor de Comerç, Joan Sanchis, qui incidia en que el de hui “és un dia important, perquè aquest Viver de Comerços redundarà en el foment de l’activitat econòmica i en un punt essencial com és la diversificació del comerç local”, assenyalava.

 

L’alcalde Jorge Rodríguez, destacava per últim que amb aquest acord “guanyem tots, perquè es dota de major vida al El Teler, els emprenedors disposen de les màximes facilitats, i en conjunt pensem que és una acció positiva per a la ciutat, que estem segurs que serà un punt de partida per a noves col·laboracions futures amb el centre comercial”, concloïa.
 

30-03-2012 LOS COMERCIOS DE ONTINYENT PODRAN ABRIR AL PÚBLICO EL LUNES DE FERIA

El Ayuntamiento de Ontinyent, a petición de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (ASUCOVA) y con el acuerdo de las asociaciones de comerciantes locales, ha autorizado la apertura al público de los establecimientos comerciales de la ciudad el día 19 de noviembre de 2012, fiesta de ámbito local, en sustitución del día 8 de abril. 

La Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana establece que el Ayuntamiento está facultado para sustituir por festividades locales hasta dos domingos o festivos autorizados por la Conselleria de Comercio para la apertura comercial. De este modo, se trasladó la solicitud de ASUCOVA a las asociaciones comerciales de la ciudad, sin que ninguna de ellas manifestara opinión en contra.

El motivo del cambio se debe a que la festividad local del dia 19 de noviembre , lunes de feria, provocaria el cierre de los comercios dos dias consecutivos y que el dia 8 de abril, domingo de Pascua, es fiesta de ámbito estatal autorizada para la apertura comercial en Resolución de 15 de diciembre de 2011 de la Conselleria de Economia, Industria y Comercio, es un dia en el que los ciudadanos no tienen por costumbre la práctica de la actividad comercial, siendo más bien un dia de ocio y esparcimiento en zonas rurales. 

Los establecimientos comerciales deberán informar al público sobre su decisión de hacer uso de esta habilitación comercial y del horario que permanecerán abiertos, sin que pueda exceder de 12 horas.
 

30-12-2011 APROBADO EL CALENDARIO DE FESTIVOS APERTURABLES PARA 2012-2013

El pasado dia 23 de diciembre se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución de la Conselleria de Economia, Industria y Comercio que determina los nueve domingos y festivos habiles para la práctica comercial en el ejercicio 2012-2013, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el treinta y uno de enero de 2013.

Los ayuntamientos podran sustituir hasta dos de estos domingos o festivos habilitados, por dos dias festivos en su ámbito local. Esta decisión, en caso que se adopte, serà de obligado cumplimiento para todos los establecimientos que no puedan acogerse al régimen de libertad horaria.

El horario de apertura para estos festivos será libremente fijado por los comerciantes, sin que pueda exceder de 12 horas de apertura al público.

Los establecimientos comerciales deberán informar adecuadamente al público sobre su decisión de hacer uso de estas habilitaciones y de las horas que permaneceran abiertos.

Más información

30-12-2011 CALENDARIO OFICIAL DE FERIAS COMERCIALES INTERNACIONALES 2012

El dia 26 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el calendario oficial de las distintas celebraciones de Ferias y Salones de caracter comercial internacional que se llevarán a cabo en las distintas entidades feriales de España.

Acceso al calendario

05-12-2011 JORNADA: COM GESTIONAR LA PROTECCIÓ DE DADES EN L’EMPRESA

Seguint amb les accions formatives programades en l’Oficina de Promoció Econòmica, on es troba ubicada l’AFIC d’Ontinyent, el proper dia 14 de desembre, en horari de 9:30 a 11:00h, s’impartirà la sessió informativa “COM GESTIONAR LA PROTECCIÓ DE DADES EN LA MEUA EMPRESA”, que està organitzada per l’Antena Local de la Cámara de Comerç de València, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ontinyent.

L’objectiu d’esta jornada és informar als empresaris, comerciants i emprenedors sobre les obligacions que s’arrepleguen en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007 que la desenrotlla, així com proporcionar solucions pràctiques per a l’adaptació de l’empresa a esta normativa.
Amb la realització d’esta jornada, pretenem donar resposta a preguntes com: quines són les obligacions de l’empresa, còm es controla l’accés als registres, a què estan obligats els treballadors, quin és el procediment per a la notificació i registre de fitxers, etc.
L’assistència és totalment gratuïta, prèvia inscripció en l’Antena Local de la Camara de Comerç o en l’Oficina de Promoció Econòmica, situades ambdues al C/ Maians, 19 d’Ontinyent.

Més informació
 

18-11-2011 EL DILLUNS DE FIRA ES FESTIU APERTURABLE EN ONTINYENT

El proper dia 21 de novembre, dilluns de fira, els comerços d’Ontinyent que no estan acollits al règim de llibertat horària podran obrir les seues portes, ja que és un dels dies festius habilitats per a l’obertura comecial. La normativa que regula l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana establix anualment una relació dels 9 dies festius en els quals els comerços que no disfruten de llibertat horària poder exercir l’activitat comercial. A méa a més, dita normativa permet als ajuntaments realitzar canviar fins a dos dies dels autoritzats per festius d’àmbit local. Així, l’Ajuntament d’Ontinyent, mitjançant decret d’Alcaldia 1538/2011 de 16 de juny, i seguint el procediment establert en la normativa reguladora, va canviar el dia 8 de desembre, festiu d’ambit estatal i a més festes patronals en Ontinyent, pel dilluns de fira, festa local, de manera que es podrà obrir el dia de la fira i no es podrà obrir el dia de la Puríssima.

Calendari de festius habils per a l’obertura comercial

Edicte canvi festiu 

Normativa comercial

10-11-2011 LA AFIC DE ONTINYENT ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL COMERCIO: "CLOUD Y EXCELENCIA COMERCIAL"

Desde la agencia AFIC del Ayuntamiento de Ontinyent y en colaboración con ANETCOM (Asociación para el fomento del comercio electrónico empresarial), hemos organizado esta jornada gratuita impartida por profesionales de Microsoft con la finalidad de dar a conocer a los comerciantes y gerentes de pequeñas empresas algunas técnicas para abaratar costes con la utilización de Internet y las nuevas tecnologías.
Con esta jornada teórico-práctica, el asistente conocerá las posibilidades que ofrece “la nube”, mostrando que es un entorno seguro en el que trabajar en la gestión del negocio, acabando con los miedos y dudas que aún existen al respecto.


DIRIGIDA A:
Comerciantes y pequeños empresarios que quieran conocer y comprobar las ventajas que la nuevas tecnologías de la información pueden aportar a sus negocios.


LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN:
Oficina de Promoció Econòmica - AFIC
C/ Maians, 19- piso 1
46870 Ontinyent 

Dia 24 de noviembre de 2011
De 15:30h a 17:00h
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
La asistencia es gratuita hasta completar el aforo.
Es necesario comunicar la inscripción a través de uno de los siguientes medios:

Tel: 96 291 82 27 – e-mail: adl.ontinyent@cv.gva.es
 

04-11-2011 EL DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE ES FESTIU APERTURABLE

El proper diumenge dia 6 de novembre és un dels dies festius habilitats per la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç per a l’obertura comercial, segons resolució de 28 de febrer de 2011 de la Directora General de Comerç y Consum, per tant els comerços que no estan acollits al règim de llibertat horària podran obrir les seues portes. A més a més, en Ontinyent també podran obrir els comerços el dia 21 de novembre, festa local, segons el decret d’Alcaldia 1538/2011 de 16 de juny, que autoritza  l’obertura el dia de la fira, a canvi del dia 8 de desembre, que no es podrà obrir.

Calendari de festius habils per a l’obertura comercial

04-11-2011 JORNADA: GESTIÓN DE COBROS Y MOROSIDAD

Davant una situació econòmica com l’actual, caracteritzada per la falta de liquidesai l’augment dels impagats en les empreses, l’Ajuntament d’Ontinyent ha organitzat, a través de l’Antena Local de la Cambra de Comerç de València, una sessió informativa sobre gestió de cobros i morositat.  Amb esta jornada es preten facilitar les eines que permeten reduïr els nivells d’impagament i morositat de l’empresa, descrivint les accions que pot emprender l’empresa amb carácter preventiu, així com les vies i opcions disponibles per a la reclamació de deutes, des de la via amistosa fins a la via judicial.

L’assistència és totalment gratuïta, prèvia inscripció a l’oficina de Promoció Econòmica o l’Antena Local, al c/ Maians, 19 d’Ontinyent.
 

Més informació

14-10-2011 ELS COMERÇOS D’ONTINYENT OBRIRAN EL DISSABTE A LA NIT

El regidor de Comerç de l’Ajuntament d’Ontinyent, Joan Sanchis, el President de Comerç In, Rafa Vaello, i el de l’Associació d’Hostelers AHVAL, Jordi Martínez, es reunien hui dijous per a ultimar els detalls de la que serà la segona edició de la “Nit Oberta”. Es tracta d’una activitat per la qual els 33 comerços locals participants obriran les seues portes la nit d’aquest dissabte, oferint importants descomptes de 21:00 a 01.30 hores, quatre hores i mitja durant les quals a més a més s’oferirà una oferta complementària d’oci, gastronomia i cultura als carrers d’Ontinyent. L’activitat està organitzada per Comerç In amb la col.laboració d’AHVAL i de l’Ajuntament, que, segons explicava Joan Sanchis, “vol participar activament de la iniciativa perquè pensem que és bona i ajuda a dinamitzar el comerç i la vida a la ciutat”.

 

Esta col.laboració municipal es plasmarà en l’apertura en horari extraordinari i de manera gratuïta de les instal.lacions del Museu MAOVA o del Palau de la Vila, per completar una oferta cultural que inclou també el Museu Fester, la nova sala d’exposicions de Caixa Ontinyent o el campanar de Santa María, aix com música en viu de diferents estils en cinc punts diferents: Francisco Cerdà, Parc del Mestre Ferrero, Martínez Valls i dos punts al Carrer Major.

 

L’Ajuntament també col.labora recolzant econòmicament la realització d’activitats de promoció de la Nit Oberta, una iniciativa que, en paraules de Joan Sanchis, “suposa una aposta pel nostre comerç, que dona llum als nostres carrers i genera activitat econòmica”. El regidor afegia que “l’objectiu del nostre govern és fomentar la promoció econòmica i una activitat com aquesta és important en aquest sentit, per això convide a tots els veïns i veïnes d’Ontinyent i altres localitats a que participen d’esta Nit Oberta, perquè recolzar el comerç d’Ontinyent és recolzar-nos a nosaltres mateixos i demostrar que creguem en Ontinyent”.